مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت
جستجو
مصوبات و بخشنامه هاي فناوري اطلاعات

 

 1) نقشه راه اصلاح نظام اداري مبتني بر سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)
2) برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري در سال 1393
3) برنامه عملياتي سال 1393 دستگاه‌هاي اجرايي استان
4) آيين نامه اجرايي ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري
5) آيين نامه اجرايي ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري
6) بخشنامه چابكسازي و متناسب سازي ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي
7) بخشنامه تمركز زدايي از امور اداري و اجرايي
8) آيين نامه اجرايي بند ط ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري
9) دستور العمل اجرايي ماده 36 قانون مديريت خدمات كشوري
10) مصوبه طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري
11) مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اصلاح روشها و شيوه هاي انجام كار
12) سرفصل ها وعناوين اطلاعات پورتال استاني و حداقل ضوابط و ويژگيهاي نرم افزاري آن
13) آيين نامه اجرايي ماده 40 قانون مديريت خدمات كشوري
14) پروتكل تبادل الكترونيكي مكاتبات اداري
15) استاندارد راهبري و مديريت اسناد
16) آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي
17) متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري
18) نقشه راه در كلام مقام معظم رهبري
19) دستورالعمل و ظوابط فني بانكهاي اطلاعاتي تبادل و به اشتراك گذاري اطلاعات
20) بخشنامه ظوابط فني بكارگيري كارت هوشمند ملي
21) شيوه نامه آوانگاري كلي نامه جغرافيايي ايران
22) شبكه ملي
23) مركز ملي فضاي مجازي كشور
24) سندنقشه جامع دولت الكترونيكي
25) آيين نامه احراز صلاحيت ورتبه بندي شركتي انفورماتيكي با آخرين اصلاحات والحاقات
26) تصويب نامه شورايعالي اداري در خصوص يكپارچگي تشكيلاتي ومديريت فناوري اطلاعات كشور20/9/90
27) اصلاحيه بند 1-2 بخشنامه ضوابط تشكيلاتي واحدهاي فاوا
28) آئين نامه اجرايي ماده (40) قانون مديريت خدمات كشور
29) ابلاغيه در خصوص خريد تجهيزات
30) دستور العمل ها و كاربرگهاي شوراي عالي انفورماتيك
31) بخشنامه ساير قوانين و مقررات مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات
32) سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري
33) ده برنامه تحول در نظام اداري
34) ضوابط تشكيلاتي ايجاد واحدهاي فن آوري اطلاعات وارتباطات
35) شاخصهاي عمومي ارزيابي
36) توصيه نامه ايمن سازي ساختارها و سامانه هاي فناوري2
37) نحوه هزينه اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات
38) استاندارد راهبري و مديريت اسناد
39) اجراي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران (بكارگيري استانداردهاي LPSec يا SSL)
40) پيوست طرح جامع دولت الكترونيك
41) آئين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمت
42) اولويتهاي اساسي در توسعه فن آوري اطلاعات وارتباطات
43) (دستورالعمل اجراي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات)
44) قانون مديريت خدمات كشوري
45) اصلاح تركيب كارگروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباط
46) اصلاحيه دستورالعمل نحوه ارجاع كار براي پروژه هاي مربوط به فنّاوري ارتباطات و اطلاعات
47) متن كامل قانون جرايم رايانه‌اي
48) فهرست مصاديق محتواي مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه‏اي
49) سند افتا
50) دستورالعمل نحوه ارجاع كار براي پروژه هاي مربوط به فنّاوري ارتباطات و اطلاعات
51) نحوه استانداردسازي جايگاههاي اينترنتي (وب سايت)
52) ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم دبيرخانه (پرتكل ECE)
53) درگاه اطلاع رساني خدمات دولت (پورتال مردم)
54) استفاده مقامات و مديران ارشد كشور از پست الكترونيكي iran.ir
55) اصلاح پايگاه هاي اطلاع رساني وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي بر اساس دستورالعمل
56) تعريف سرور امن و جايگزيني سرورهاي موجود با سرور امن
57) سيستم هاي عمومي مكانيزه يكپارچه
58) شيوه نامه نحوه تامين اعتبار پروژه هاي مربوط به رديف متفرقه 503623
59) آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني (سايت هاي) اينترنتي ايران
60) پيرو بند 7 بخشنامه 32802/3 مورخ 8/11/84 انتقال ميزباني اطلاعات كليه سايتهاي دولتي و غيره دولتي به داخل كشور
61) دستورالعمل و فرآيند اجرايي ابلاغيه دبيرخانه هيئت دولت
62) سندچشم انداز 20 ساله
63) عطف به ابلاغيه شماره 62322/489 مورخ 5/10/84
64) هماهنگي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت استفاده از نرم‌افزار و سخت‌افزارهاي رايانه‌اي
65) ثبت نشاني‌هاي اينترنتي با پسوند (.ايران) براي جايگاه‌هاي اينترنتي دستگاههاي اجرايي
66) آيين نامه اجرايي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي
67) شيوه نامه طرح حمايت از تحقيقات و توسعه محصولات ICT
68) ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم تداركات و خريد
69) ضوابط و شرايط مربوط به ايجاد مراكز آزمون و برگزاري استاندارد آزمون‌ها به صورت رايانه‌اي
70) ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم بودجه
71) تهيه برنامه عملياتي امنيت فضاي تبادل اطلاعات
72) تهيه سيستم تعمير و نگهداري تاسيسات تجهيزات و ماشين آلات
73) ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم نقليه
74) واگذاري رايانه‌هاي دست‌دوم به وزارت آموزش و پرورش
75) تكميل اطلاعات جايگاه اينترنتي "مردم"
76) ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار
77) استفاده از اعتبار برنامه "توليد و پخش برنامه مشترك" با هماهنگي شوراي اطلاع رساني دولت
78) جزئيات مربوط به احراز صلاحيت و امتياز‏بندي آموزشگاه‏هاي آزاد رايانه‏اي داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‏اي كشور
79) انجام اقدامات لازم در پاسخگويي دستگاهها و اجراي طرح‌هاي اطلاع‌رساني و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام سال 83
80) ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم اموال و دارايي‌هاي ثابت
81) ساماندهي نظام ارجاع كار و برگزاري مسابقه براي پروژه هاي مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات
82) ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم دبيرخانه
83) ضوابط و ويژگيهاي مورد انتظار سيستم عمراني
84) ضوابط و ويژگيهاي سيستم مكانيزه مالي
85) ضوابط و ويژگيهاي مورد انتظار سيستم مكانيزه پرسنلي و تشكيلات
86) ضوابط الزامي در خصوص محتواي جايگاههاي اينترنتي و ضوابط پيشنهادي ايجاد جايگاههاي اينترنتي و ضوابط تسهيلات مالي سازمان مديريت و برنامه ريزي
87) آيين نامه ارجاع كار به پيمانكاران
88) برگزاري مناقصات با ارزش بيش از 10 ميليون دلار
89) آيين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص بمنظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات
90) مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي
91) اصلاح بخشنامه 12524/57-5962-102
92) قانون محاسبات عمومي در زمينه نرم افزار
93) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي
94) روش انتخاب و ارجاع كار به شركتهاي داده‌پردازي (انفورماتيك) تشخيص صلاحيت شده
95) ابلاغ استاندارد كد تبادل اطلاعات 8 بيتي فارسي

 96) سياستهاي حاكم بر برنامه ملي بازيهاي رايانه اي

 

1395/01/23
آدرس مركز برنامه ريزي، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات  : سمنان، بلوار بسيج استانداري سمنان - مركز برنامه ريزي، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات  2129370
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مركز برنامه ريزي، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات استانداری سمنان می باشد
Powered by DorsaPortal